Algemene Voorwaarden Opleiding “Bekwaam Afscheidsfotograaf”

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen, voor alle cursisten.
 2. Deelname aan een les betekent dat de cursist akkoord is met de algemene voorwaarden.
 3. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.
 4. Je neemt deel aan de opleiding, indien:
  – De inschrijving is goedgekeurd, na het toelatingsgesprek
  – Het inschrijfgeld en de opleidingskosten op tijd betaald zijn
 5. Voor aanmelding is er het toelatingsgesprek met Boukje Canaan, oprichter en docent aan de opleiding.
 6. Je meldt je aan na dit gesprek door het deelnameformulier te ondertekenen.
 7. We reserveren plaatsen op volgorde van betaling. De groepen zijn vaak volgeboekt, ruim voordat de opleiding start.
 8. Wanneer er een betalingsachterstand is opgetreden bij het in delen betalen, behoudt Boukje Canaan het recht om de cursist te weigeren in een les.
 9. Deelname aan de lessen geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.
 10. Het is verplicht om je van te voren telefonisch af te melden, indien je niet aanwezig kunt zijn op een trainingsdag.
 11. Het is verplicht om lichamelijke klachten, emotionele gebeurtenissen vooraf de les te melden aan de docent.
 12. Boukje Canaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist voor, tijdens of na de les.
 13. Boukje Canaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van intellectuele, privacy rechten e.a. rechtsregels die cursisten begaan bij het maken van hun opdrachten, samenstellen van portfolio en eindexamen opdracht in het kader van de cursus.
 14. Restitutie van het inschrijfgeld en de opleidingskosten na het stoppen van de opleiding is niet mogelijk.
 15. Boukje Canaan behoudt zich het recht om cursisten te weigeren voor deelname aan de lessen indien zij dit passend vindt; evidente misdragingen, zoals verbale, geschreven, fysieke en seksuele agressie tegens mij of medecursisten wordt niet getolereerd.
 16. Als cursist volg je de regels die we afspreken met elkaar om veiligheid te bieden in een kleine groep.
 17. Iedere cursist doet actief mee tijdens de lessen en volgt zowel de intervisie en supervisie opdrachten als gesprekken.
 18. Iedere cursist maakt een reflectieverslag na een gevolgde lesdag, waarin de inzichten en acties genoteerd worden om de persoonlijke groei gedurende de opleiding te volgen.
 19. De reflectieverslagen en de opdrachten gemaakt gedurende de opleiding dienen toegevoegd te worden aan het examendossier.
 20. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de les.
 21. Boukje Canaan behoudt zich het recht om ten alle tijden lestijden, locatie en lesinhoud te wijzigen, gedurende vastgelegde cursusperiode.
 22. Aan het einde van de opleiding kan men een examen afleggen, waarvoor aparte kosten in rekening worden gebracht. De PvB (Proeve van Bekwaamdheid) wordt getoetst a.d.h.v. kerntaken en beroepshouding (competenties) door drie examen-commissieleden.
 23. Het examendossier dient volledig te zijn, alvorens men het examen kan afleggen.
 24. Indien je de opleiding wilt afronden met een examen ten behoeve van het behalen van het diploma ‘Bekwaam Afscheidsfotograaf’ betaal je een som van € 347 euro (bedrag exclusief BTW) examengeld.
 25. Indien je niet slaagt en herexamen wilt doen, betaal je opnieuw het volledige bedrag aan examengeld.
 26. Indien de examencommissie je de gelegenheid tot herkansing of gedeeltelijke herkansing biedt, brengt dat de volgende kosten met zich mee per onderdeel (presentatie en visie, fotografie en fototechniek, kennis van het uitvaartwezen en afscheidsrituelen, communicatieleer en communicatievaardigheid): € 100,- per onderdeel. Doe je op meerdere onderdelen herexamen dan betaal je voor elk onderdeel apart de som van €100,-.
 27. Indien er opdrachten ontbreken in je examendossier, kan de examencommissie je verzoeken deze alsnog in te dienen op straffe van niet ontvankelijk verklaring voor het examen. Per opdracht brengt dat de volgende kosten met zich mee: € 27,- euro.  
 28. Boukje Canaan behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen gedurende de vastgestelde cursusperiode. Zij zal de cursisten op de hoogte stellen. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.

Voor een goede energie gedurende de opleiding wordt het volgende van je verlangt:

 • Je staat open voor elkaar
 • Je houdt van creativiteit
 • Je gelooft in overvloed (*overvloed betekenis: dat alle dingen mogelijk zijn en dat er meer dan genoeg van alles is voor iedereen)
 • Je neemt je eigen verantwoordelijkheid
 • Je hebt doorzettingsvermogen
 • Je werkt aan je persoonlijke groei en ontwikkeling gedurende de opleiding
 • Na iedere trainingsdag werk je aan huiswerk opdrachten en ben je actief in de mastermind groep (mastermind groep wordt opgezet met je mede cursisten voor intervisie)
 • Je werkt aan je POP (persoonlijk ontwikkelingsplan), je USP (unique selling points/proposition) en maakt een presentatie voor het eindexamen.

We streven naar 100% tevreden studenten en wensen dat iedereen de opleiding goed doorloopt en een werkend portfolio opbouwt gedurende die periode.

We gaan ervan uit dat je examen doet. De kosten voor het examen zitten niet opgenomen in de lesgelden. De kosten voor het examen en diploma uitreiking komen op € 347,- ex btw.

Keurmerk en Afscheidsmomenten:

 • Na de opleiding is het mogelijk het Keurmerk Afscheidsfotograaf aan te vragen. www.keurmerkafscheidsfotograaf.nl Het keurmerk is ontworpen als gevolg op de opleiding. De voorwaarden zijn o.a. dat je een jaar professioneel werkzaam bent als afscheidsfotograaf en minimaal 5 afscheidsreportages hebt gedaan.
 • Lid worden van de Coöperatie Afscheidsmomenten is mogelijk gedurende of na de opleiding. Dit om een positieve samenwerking met andere afscheidsfotografen in NL op te bouwen. Op de website www.afscheidsmomenten.nl kunnen ervaren afscheidsfotografen opdrachten in Nederland ontvangen. Lid worden kan eenieder die geïnteresseerd is om met gelijkgestemden samen te werken en mogelijk van elkaar te leren, te stimuleren en gezamenlijk aan evenementen e.d. wil werken.

Informatie laatst bijgewerkt op 7 mei 2020