Troostende armen om elkaar

Een kinderarm om de heup van vader, zijn arm om het kind, een omarming ter troost en steun