Soms ben ik ontroerd wanneer ik ongevraagd woorden van dank mag ontvangen voor mijn werk.

Als afscheidsfotograaf wordt er een diashow geleverd, een mini album en uiteindelijk een persoonlijk album met een overzicht van het gebeuren; de afscheidsdag.

Het duurt even voordat het afscheidsalbum klaar was. Zeker wanneer ieder van de familie (twee zussen en een broer) ook iets van inspraak mogen geven. Uiteindelijk werd het album geschonken aan vader en weduwnaar Manus.

Een poosje later ontving ik zomaar zijn dankwoorden per mail.

Ongevraagde complimenten

Weliswaar heeft het even geduurd, voordat ik in het bezit kwam van het door jou gemaakte foto-boek over de afscheidsdienst van mijn echtgenote, Jeanne.

Echter als ergens het gezegde “Goed Werk vraagt tijd” van toepassing is, dan geldt dit zeker voor dit foto-boek. 

DIT IS GOED WERK

Ik wil je mijn complimenten doen toekomen voor de wijze waarop je er in geslaagd bent de sfeer en de emoties van dit afscheid “te verpakken” in werkelijk prachtige foto’s en voor het editen van deze foto’s.

Ik grijp zeer herhaaldelijk naar dit boek, en telkens word ik weer getroffen door hetgeen jij – terecht – van deze dienst hebt vastgelegd.

Het is voor mij een troost en steun bij het verwerken van dit verlies. 

Dat wil ik je graag – onder dankzegging – laten weten.

Met name het op een later tijdstip in alle rust terug kunnen kijken op de hectische periode van het afscheid, en daarbij kunnen constateren hoe je zelf en je gezin als eenheid deze droeve periode hebben doorgemaakt, geeft je de moed om door te gaan met leven.

Vriendelijke groet,

Manus van Veldhoven

*********************************************************************

Daar word je toch stil van…?

Met toestemming mag ik deze tekst nu ook met jou delen. Want: geef het door wat foto’s van een afscheid te weeg kunnen brengen.

Het is een kostbaar document. Het geeft troost en steun. En het geeft moed.

Moed om door te leven

Deel dit bericht zo mogelijk met mensen waarvan jij denkt dat het ze kan helpen met beslissen of er een bekwaam afscheidsfotograaf ingezet kan worden tegen de tijd dat het nodig is.

Ik weet dat je niet weet wanneer iemand gaat overlijden – dat is maar goed ook.

De kennis hoort al bekend te zijn. Op het moment van verlies moet er zoveel geregeld worden dat men er niet aan denkt om een professionele afscheidsfotograaf in te huren.

Men denkt al gauw dat mobiele foto’s wel zullen volstaan. Ze voegen heus wat toe, maar ze zijn mijlen ver weg van wat deze foto’s werkelijk kunnen bieden; een waar overzicht van de emotionele verbinding, de nabijheid, de liefde voor de overledene en elkaar.

Enkel hen die de ervaring kennen, geven deze belangrijke boodschap graag door aan anderen. Ik dank Manus voor het delen.

Deel het ook. Laat anderen weten hoe waardevol afscheidsfoto’s zijn.  

Fijne dag!

Boukje Canaan

P.S. Ik liet Manus deze tekst ter goedkeuring lezen voor het versturen. Toen kreeg ik weer zo’n mooie woorden met…

een prachtig aanbod!

Beste Boukje,
Mijnerzijds heb ik geen bezwaar tegen het doorgeven aan derden van de gevoelens en de steun die bij mijn kinderen en bij mij ontstaan zijn, en die telkens opnieuw bij hen en mij opkomen, bij het ter hand nemen van het prachtige album waarin jij hebt vastgelegd het afscheid, dat mijn kinderen en ik helaas totaal onverwacht hebben moeten nemen van hun moeder, mijn echtgenote.
Ik hoop voor hen en voor jou, dat zij eventueel op analoge wijze als wij troost zullen kunnen vinden in een dergelijk document.

Mochten zij meer wensen te vernemen over mijn ervaringen en beleving, dan kunnen zij altijd – bij voorkeur via de mail – met mij contact opnemen.

Groet,
Manu
s

Dus mocht je behoefte hebben om in contact te treden met Manus, dan mag ik zijn e-mail adres met je delen. 

WAUW

Ik ga even vol zijn hiervan